Tuyển 12 Nam 3 Nữ Nhân viên Chế biến thực phẩm làm việc 3 năm tại Kagawa, Hyogo, Saitama

Tuyển 12 Nam 3 Nữ Nhân viên Chế biến thực phẩm làm việc 3 năm tại Kagawa, Hyogo, Saitama